Sökresultat: 30 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00758
1
amma
amning
Sjukvård
13267
efterbörd
Sjukvård
13268
efterkontroll
Sjukvård
12911
embryo
Sjukvård
13290
enäggstvilling
Sjukvård
13297
fixerad
Sjukvård
08922
foster
Sjukvård
13296
fosterljud
Sjukvård
12919
fostervatten
Sjukvård
13298
fostervattensprov
Sjukvård
05779
1
föda
Sjukvård
05780
födelsevärk
födslovånda, krystvärk
Sjukvård
05985
för tidigt född
Sjukvård
05784
förlossning
Sjukvård
13312
1
förvärk
Sjukvård
Feedback?