Sökresultat: 112 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00042
döv
Sjukvård
00210
må illa
illamående
Sjukvård
00535
deprimerad
deppad, nedstämd, dyster
Sjukvård
Känslor
00581
frisk
Sjukvård
00785
döv
Sjukvård
00942
frisk
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
01082
2
knöl
Sjukvård
01083
huvudvärk
Sjukvård
01852
medvetslös
Sjukvård
01966
3
impotens
Sjukvård
02017
skaka
Sjukvård
02135
2
smärta
Sjukvård
02180
skaka
Sjukvård
02411
diarré
Sjukvård
02482
1
värk
Sjukvård
Feedback?