Sökresultat: 326 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00030
läkare
Tecknet är mindre vanligtmv Yrken
18786
skomakare
Tecknet är mindre vanligtmv Yrken
15605
stins
Tecknet är mindre vanligtmv Yrken
01719
kassör
Tecknet är mindre vanligtmv Yrken
Föreningsliv
01441
ambassad
ambassadör
Tecknet är mindre vanligtmv Politik
Yrken
07209
överstepräst
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Yrken
04133
pastor
Tecknet är mindre vanligtmv Yrken
Religion
06938
klockare
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Yrken
06940
klockare
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Yrken
01273
kung
konung
Tecknet är mindre vanligtmv Yrken
Barn
03030
husmor
Yrken
03818
general
Yrken
16225
typograf
Yrken
03950
sjuksköterska
Yrken
Sjukvård
08783
yrkesskola
Yrken
Utbildning
Feedback?