Tecknet för spara kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00461
arkiv
11848
1
förråd
11849
förvaring
11847
lager
18865
lagring
00462
1
spara
Feedback?