Tecknet för max kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00466
full
00467
1
fylla på
00314
1
fylla på
00468
1
max
maximal
10965
1
maximum
Spel
Matematik
16530
optimal
Feedback?