Tecknet för paket kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10113
akvarium
19093
block
17228
container
00569
3
fyrkantig
11952
förpackning
08543
kartong
00570
1
kassör
kassa
Yrken
Föreningsliv
08780
1
låda
Sport
00571
1
paket
Feedback?