Tecknet för bordlägga kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00634
bordlägga
Föreningsliv
05285
1
nedlägga
00635
1
nedlägga
15272
utantill
Tecknet är mindre vanligtmv
Feedback?