Tecknet för lista kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
15622
agenda
Religion
08696
1
förordning
Juridik
08093
konvention
01167
lista
05105
1
stadgar
Föreningsliv
Feedback?