Tecknet för angripa kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01450
angripa
sätta dit, klämma åt
08527
kramp
Sjukvård
05659
1
strypa
01451
1
strypa
Feedback?