Tecknet för allergi kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03235
allergi
allergiker, allergisk
Sjukvård
03228
konflikt
00208
osämja
schism
Feedback?