Tecknet för bana kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03645
1
bana
Sport
03646
brygga
04935
kanal
17490
perrong
03648
1
spår
13249
trottoar
Feedback?