Tecknet för bäck kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03650
bäck
Natur
03651
flod
Natur
06905
Jordan
Religion
Geografi
Egennamn
07312
stig
Natur
Sport
17309
å
Natur
03653
älv
Natur
Feedback?