Tecknet för premiär kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
13856
avspark
Sport
03852
börja
starta
03856
dyr
08124
1
medborgare
03848
1
premiär
Teater
14854
1
start
Sport
03854
starta
Feedback?