Tecknet för accept kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
04611
accept
acceptans
Juridik
02628
acceptera
01393
bevilja
10760
bifalla
bifall
Föreningsliv
02629
enas
enig, gå med på
02631
godkänna
godkänd
18544
hålla med
Feedback?