Tecknet för björn kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
05034
1
björn
Djur
18758
skuld
01413
skyldig
Tecknet är mindre vanligtmv
Feedback?