Andra tecken för björn

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00010
1
björn
Djur
01651
björn
Tecknet är mindre vanligtmv Djur
09338
björn
Djur
Feedback?