Tecknet för advent kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06649
1
advent
Religion
Jul
09960
tänd på
07967
1
tända
Feedback?