Tecknet för protestant kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
15624
2
andakt
Religion
06804
from
Religion
15649
gudstjänst
Religion
06849
helgon
Religion
06887
högmässa
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
06932
katolik
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Folkgrupper
06943
kloster
Religion
06961
kristen
Religion
06964
kristendom
Religion
Folkgrupper
10377
mission
Religion
00705
missionär
Religion
Yrken
07270
mässa
Religion
07091
protestant
Religion
Folkgrupper
07105
religion
Religion
05640
religiös
Feedback?