Tecknet för farväl kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
08656
farväl
11736
hej då
17349
vinka
Feedback?