Tecknet för avsnitt kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10367
avsnitt
03703
1
dikt
06930
kapitel
Religion
08033
läxa
Utbildning
04616
1
stycke
Juridik
Språkvetenskap
15745
vers
Religion
Feedback?