Andra tecken för syster

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03892
syster
Familj
18803
1
syster
Familj
10321
syster
Feedback?