Tecknet för Sten Ulfsparre kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
04598
sten
Natur
18899
Sten Ulfsparre
Egennamn
Kruthmedaljör
Feedback?