ID Ord Transkription Kommentar Ämne
19458
skuldsanering
Juridik
Ekonomi
19306
server
18478
skyldighet
17115
änka
Tecknet är mindre vanligtmv Familj
16913
Muonio
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
16769
Sagu
Sauvo
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
15332
Harjavalta
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
15206
plikt
14742
simpuff
Sport
14651
rem
Sport
14387
lagbindel
Sport
14317
kaptenbindel
Sport
14053
disciplinärende
14052
disciplinärende
14021
dopad
dopa
Sport
Feedback?