Sök:

Välkommen till
Svenskt teckenspråkslexikon

Målsättningen med ”Svenskt teckenspråkslexikon” är att på sikt publicera ett så komplett teckenspråkslexikon som möjligt.

Dokumentationen av det svenska teckenförrådet görs inom lexikonverksamheten på Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Cirka 24 500 tecken är registrerade varav 20 791 är publicerade i lexikonet.

Vi behöver din hjälp

Hjälp till att utveckla lexikonet genom att svara på enkäter om det svenska teckenspråket.

Senaste uppdatering

Vi uppdaterar kontinuerligt lexikonet med nya tecken samt uppdaterar våra befintliga tecken.

  • Totalt antal tecken: 20 791 st
  • Senaste uppdatering: 2023-09-25

Search in English

Search in English Here you can search for Swedish signs using an English word.

Senast tillagda tecken

FEEDBACK