Sök:

Enkäter

Vilka tecken använder du?

Via Enkäter kan du hjälpa till att utveckla lexikonet genom att svara på frågor om vilka tecken du använder inom olika ämnesområden. Du kommer till enkäterna via rutan Vi behöver din hjälp t.h. på startsidan. I rutan finns direktlänkar till tre slumpmässigt valda områden, samt till en lista med alla ämnesområden.

När du har valt ett ämne, via listan eller direktlänkarna, kommer du till sidor där du svarar anonymt på några frågor om dig som person, t.ex. ålder, när du lärde dig teckenspråk, vilken landsdel du bor i, m.m. Dina svar är viktiga för statistik och information om tecken.

Efter frågorna får du upp en sida med videor som visar olika alternativ för ett tecken. Där kan du bocka för de tecken som du använder. Med detta bidrar du till viktig information om hur vanligt ett tecken är.

Om alternativen inte stämmer alls, eller bara delvis, så kan du använda rutan för Annat. Där kan du med egna ord beskriva dina tecken. Om du t.ex. använder en variant av ett av de alternativ som ges, så kan du skriva något i stil med "Samma som nr 1 men utan upprepning". Tecken och teckenvarianter som du beskriver i Annat kan komma att filmas och läggas in som nya tecken i Lexikonet. 

FEEDBACK