Sök:

Söklistan

Söklistan visar resultatet från din sökning

Sortering

Söklistan är sorterade efter respektive teckens förekomst. Det tecken som har högst antal förekomst placeras överst på listan. Förekomsterna hämtas från lexikonets egna meningar, från STS-korpus och från våra egna enkäter.

Sökning i lexikonet, om den är lyckad, ger en söklista som innehåller s.k. teckenposter med tecken som motsvarar det/de sökord som har angetts. En teckenpost är en sida med ett tecken och all den information som finns i lexikonet om tecknet i fråga, (se manualsidan Teckenposten). Varje rad i söklistan innehåller en teckenpost.

Här går vi igenom vad söklistan visar, hur du kan navigera mellan sidor och styra antal tecken som visas per sida, hur du kan skriva ut din söklista, samt vilka möjligheter som finns för att sortera söklistan. Eftersom beskrivningen innehåller många delar börjar vi med en lista med länkar till de olika delarna. Du kan ta dig direkt till den del du är intresserad av genom att klicka på länken här under eller i översikten här till höger. 

Vad är det jag ser i söklistan?

Navigering, utskrift, antal tecken per sida

Hur sorterar jag söklistan?

FEEDBACK