ID Ord Transkription Kommentar Ämne
12063
fladdermus
Djur
17364
flamingo
Djur
18531
flock
Djur
01624
flodhäst
Djur
02326
flodhäst
Djur
08296
flodhäst
Djur
08297
flodhäst
Djur
18164
flodhäst
Djur
03942
1
fluga
Djur
15390
fux
Djur
03275
fågel
Djur
19356
fågel
Tecknet är mindre vanligtmv Djur
02308
fågelbur
Djur
02561
fågelbur
Tecknet är mindre vanligtmv Djur
19255
fågelholk
Djur
Feedback?