Sökresultat: 59 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06645
Abraham
Religion
Egennamn
06644
Abraham
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Egennamn
06742
Buddha
Religion
Egennamn
06752
David
Religion
Egennamn
06776
Davids son
Egennamn
Religion
06797
Filadelfia
Religion
Egennamn
06798
Filadelfia
Religion
Egennamn
04552
Frälsningsarmén
Egennamn
Religion
06828
1
gud
Religion
Egennamn
06827
Gud
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Egennamn
06864
Herodes
Religion
Egennamn
06865
Herre
Herren
Religion
Egennamn
06866
Herre
Herren
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Egennamn
06867
Herre
Herren
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Egennamn
06868
Herre
Herren
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Egennamn
Feedback?