Sökresultat: 16 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10209
anstalt
Juridik
18795
anstalt
Juridik
04367
bevaka
bevakning
Juridik
08327
bevaka
bevakning
Juridik
02188
fängelse
Juridik
04170
fängelse
Juridik
07619
fängelse
Juridik
17604
häkte
Juridik
17605
häkte
Juridik
13537
kriminalvårdare
Juridik
09899
kriminalvården
Juridik
17916
kvinnofängelse
Juridik
18796
kvinnofängelse
Juridik
07154
permission
Juridik
Föreningsliv
18798
ungdomsfängelse
Juridik
Feedback?