Sökresultat: 49 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
09281
allmänt åtal
Juridik
09288
angivelsebrott
Juridik
15027
angivelsebrott
Juridik
09289
anhållande
Juridik
09290
anhållningsbeslut
Juridik
09295
anmälningsskyldighet
Juridik
09355
beslag
Juridik
09374
beviskrav
Juridik
09416
brottmål
Juridik
09417
brottmålsprocess
Juridik
09420
brottsbeskrivning
Juridik
09424
brottslig gärning
Juridik
15028
brottslig gärning
Juridik
09425
brottsoffer
Juridik
09426
brottsofferfond
Juridik
Feedback?