Sökresultat: 30 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10209
anstalt
Juridik
18795
anstalt
Juridik
02432
avgift
Juridik
02857
avgift
Tecknet är mindre vanligtmv Juridik
01251
1
böter
böta
Juridik
13271
dagsböter
Juridik
15327
elektronisk fotboja
Juridik
15326
friande dom
Juridik
02188
fängelse
Juridik
04170
fängelse
Juridik
07619
fängelse
Juridik
18797
fängelsestraff
Juridik
17270
handläggningstid
Juridik
17916
kvinnofängelse
Juridik
18796
kvinnofängelse
Juridik
Feedback?