Sökresultat: 9 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
18891
Åsa Hammar
Egennamn
Kruthmedaljör
18899
Sten Ulfsparre
Egennamn
Kruthmedaljör
18890
Osvald Dahlgren
Egennamn
Kruthmedaljör
18900
Lars-Åke Wikström
Egennamn
Kruthmedaljör
18825
Lars Kruth
Egennamn
Kruthmedaljör
18892
Inger Ahlgren
Egennamn
Kruthmedaljör
18893
Börje Edwall
Kruthmedaljör
Egennamn
18793
Brita Bergman
Egennamn
Kruthmedaljör
18895
Bo Carlsson
Egennamn
Kruthmedaljör
Feedback?