ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01119
ungefär klockan tre
vid tre tiden
Siffror
01118
ungefär klockan två
vid två tiden
Siffror
01629
1
ungefär klockan åtta
vid åtta tiden
Siffror
01409
var fjärde vecka
Siffror
01541
var tredje månad
Siffror
01363
var tredje vecka
Siffror
05738
1
varannan månad
Siffror
01406
varannan vecka
Siffror
01534
varje månad
månadsvis
Siffror
11883
1
varje vecka
veckovis
Siffror
01458
varje år
årsvis
Siffror
01483
vart femte år
Siffror
01479
vart fjärde år
Siffror
01472
vart tredje år
Siffror
01460
vartannat år
Siffror
Feedback?