ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01541
var tredje månad
Siffror
01363
var tredje vecka
Siffror
01538
1
varannan månad
Siffror
01406
varannan vecka
Siffror
01534
varje månad
månadsvis
Siffror
11883
1
varje vecka
veckovis
Siffror
01458
varje år
årsvis
Siffror
01483
vart femte år
Siffror
01479
vart fjärde år
Siffror
01472
vart tredje år
Siffror
01460
vartannat år
Siffror
18567
vi fem
Siffror
18564
vi fyra
Siffror
18570
vi sex
Siffror
18573
vi sju
Siffror
Feedback?