Tecknet för bakterier kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
12977
1
bacill
Sjukvård
01714
bakterier
Djur
Sjukvård
02455
1
krabba
Tecknet är mindre vanligtmv Mat & Dryck
Djur
05101
myra
Djur
01715
1
spindel
Djur
19378
virus
Sjukvård
Feedback?