Tecknet för affär kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
03874
affär
Ekonomi
19090
ekonom
Yrken
03875
1
ekonomi
ekonomisk
Föreningsliv
08138
handel
07815
kommersiell
Ekonomi
12777
substitution
Matematik
17980
valuta
Ekonomi
Feedback?