Andra tecken för Amerika

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00997
1
Amerika
USA
Geografi
03901
Amerika
Geografi
04135
Amerika
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
Feedback?