Tecknet för kilogram kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
16495
agnostiker
Religion
00636
balans
10449
balansera
00641
ganska
00640
jämföra
jämförelse
12545
jämvikt
Matematik
05286
1
kilogram
kilo, kg
11412
komparation
Språkvetenskap
11414
komparativ
Språkvetenskap
00642
lagom
01002
sådär
sisådär
00643
ungefär
19364
1
vikt
12013
vilken av
05287
1
våg
Feedback?