Tecknet för pengar kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
05586
1
kosta
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
05587
köpa
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
06368
Köping
Geografi
00423
1
motion
Föreningsliv
Juridik
05591
1
pengar
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
Feedback?