Tecknet för advent kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06650
advent
Religion
Jul
03203
december
Kalender
Feedback?