Tecknet för verifikation kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10601
bekräfta
bekräftelse
04665
bevisa
bevis
Juridik
15532
1
bikt
Religion
00807
data
Språkvetenskap
04712
dokument
04713
dokumentär
10042
fakta
19350
garantera
00198
garanti
10425
sanning
08567
2
sushi
Tecknet är mindre vanligtmv Mat & Dryck
08180
verifikation
Ekonomi
18504
vidimera
Föreningsliv
Ekonomi
15746
vittna
Religion
07197
vittne
Religion
Juridik
Feedback?