Tecknet för bus kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02336
1
april
Kalender
18632
bus
Barn
02337
busig
busa
12361
Emil i Lönneberga
Barn
Egennamn
15314
Gustavsson
Gustafsson
Egennamn
06324
Jönköping
Geografi
Feedback?