Tecknet för dynamisk kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
18684
1
dynamisk
02144
motionera
Sport
Motion
10635
motorik
16286
röra på sig
02146
rörelse
Feedback?