Sökresultat: 701 st

Förfina ämnesresultat för Religion

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
07190
vapenhus
Religion
15744
vapenhus
Religion
15745
vers
Religion
00627
viga
Religion
07194
vigsel
Religion
07195
vigsel
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
07196
vittna
Religion
15746
vittna
Religion
07197
vittne
Religion
Juridik
07198
votivgåva
Religion
15747
votivgåva
Religion
07199
välsigna
välsignelse
Religion
07200
äktenskap
Religion
07201
äldste
Religion
15749
ämbete
Religion
Rapportera fel