Tecknet för teater kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10279
artist
02998
bete
bete sig
10725
beteende
15499
drama
Teater
Hobby
07629
föreställning
Teater
12639
pjäs
Teater
00300
roll
04110
show
00301
skådespelare
Yrken
Teater
04757
spela
00302
spela teater
tramsa, larva sig
00303
teater
Teater
Samhälle
00924
uppföra
15944
uppförande
04223
uppträda
Feedback?