Andra tecken för Kristdemokraterna

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
08558
Kristdemokraterna
KD
Politik
Egennamn
11269
Kristdemokraterna
Politik
Egennamn
Feedback?