Sökresultat: 133 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
14704
konstituerande möte
Föreningsliv
10243
proposition
Juridik
Politik
Föreningsliv
15212
övriga frågor
Föreningsliv
15213
mötets öppnande
Föreningsliv
15214
mötets avslutande
Föreningsliv
15215
representantskapsmöte
Föreningsliv
15216
yttranderätt
Föreningsliv
03582
paragraf
Föreningsliv
15217
förslagsrätt
Föreningsliv
15218
rösträtt
Föreningsliv
15219
godkännande av dagordning
Föreningsliv
15220
moment
mom
Föreningsliv
15221
mötesordförande
Föreningsliv
15222
mötessekreterare
Föreningsliv
15223
balansräkning
Föreningsliv
Feedback?