ID Ord Transkription Kommentar Ämne
14994
griftefrid
Juridik
09289
anhållande
Juridik
10640
väpnat hot
Juridik
14995
högförräderi
Juridik
09290
anhållningsbeslut
Juridik
10650
ångerrätt
Juridik
14996
1
medhjälp
Juridik
04665
bevisa
bevis
Juridik
08057
process
Juridik
Språkvetenskap
09295
anmälningsskyldighet
Juridik
10660
återförsäljaravtal
Juridik
14998
1
mutbrott
Juridik
01665
adoptera
adoption
Juridik
09298
anstiftan till brott
Juridik
14999
människorov
Juridik
Feedback?