Sök:

Ämne

Ämne

I huvudmenyn överst på lexikonets sidor hittar du huvudsidan Ämne.  På denna sida finns alla de ämnesområden som tecknen i lexikonet har delats in i. För att välja ett ämne klickar du på länken med ämnets namn. Vissa av dessa länkar har en siffra inom parenteser. Siffran anger hur många underämnen som finns inom detta ämne.

När du har valt ett ämne får du upp en sida med en söklista med alla tecken inom det valda ämnet. Om underämnen finns så ser du länkarna för dessa ovanför söklistan.

FEEDBACK