Sök:

Kontakt

Kontakt

Lexikonverksamheten, Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

E-post: teckenlexikon@ling.su.se

Hemsida: https://www.su.se/forskning/forskningsamnen/teckensprak


Vi är tacksamma för synpunkter och frågor gällande användarvänlighet, layout, sökvägar och övrigt.FEEDBACK