Sök:

Information

Information

I huvudmenyn överst på lexikonets sidor hittar du huvudsidan Information. På denna sida finns information som rör lexikonet och dess verksamhet. Här ser du också de tre senaste nyheterna om vad som händer i och runt lexikonet. 

Manual

Manualen innehåller information om lexikonets olika sidor och funktioner, och hur du kan använda dig av dessa. T.h. på manualens förstasida finns en meny med översikt och länkar till manualens sidor.

Om lexikonet

Om lexikonet är en introduktionstext om Svenskt teckenspråkslexikon. Texten ger information om målsättningen med lexikonet, kort översikt över vad lexikonet innehåller, lista över lexikonmedarbetare 2022, och länkar till externa verktyg som har med teckenspråk att göra.

Senaste nytt

Senaste nytt innehåller blå klickbara knappar som var och en leder till en nyhet kring lexikonet. Det kan t.ex. handla om nya funktioner i lexikonet och svar på öppna brev från det omgivande samhället. Under knapparna finns datum och rubrik för nyheten.

Källhänvisning

Här visas hur du refererar till det webbaserade Svenskt teckenspråkslexikon.

FEEDBACK